Tehin Pursiseura - jo 35 vuotta toimintaa
Päivitetty: 30.08.18, Klo 11:47 Jarmo Eulenberger

ETELÄ-PÄIJÄNTEEN KILPAPURJEHDUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN


Taustaa

Etelä-päijänteen kölivenekanta on viimeisten vuosien aikana kasvanut. Padasjoen satamasta on tullut käytännössä LPS:n köliveneiden kotisatama. Sysmän Suopellossa on TePS:n veneiden lisäksi HeiPS:n ja HVS:n veneitä. Kuhmoisten satama on kokenut merkittävän vilkastumisen ja myös monissa Tehinselän ympäristön mökkisaarissa voi nähdä köliveneen poijussa.

Päijänteen kilpapurjehdustoiminta keskittyy kuitenkin pohjoiseen, missä JVS järjestää aktiivisesti mm. keskiviikkokilpailuja. LPS kilpailutoiminta taas keskittyy Vesijärvelle ja on viime vuosina painottunut enemmän jollaluokkiin.

Tämän muistion tavoiteena on aktivoida Etelä-Päijänteellä toimivia pursiseuroja kehittämään kilpapurjehdustoimintaa Tehinselän ympäristössä. Korostettakoon, että tavoite on luonnollisesti luoda kaikille seuroille/purjehtijoille avoimia tapahtumia, vaikka järjestelyhaaste annetaankin tässä seuraaville seuroille: LPS, HeiPS, ASP, HVS sekä TePS.

Kilpailumuoto

Kun otetaan tavoitteeksi saada lähtölinjalle paljon veneitä, tulee kilpailumuodon olla sellainen, että osallistumiskynnys on matala. Kokemus on osoittanut, että LYS-tasoitussäännöllä purjehdittava matkapurjehdus on se kilpailumuoto, johon perhe- tai shorthanded-miehistöllä osallistutaan. On hyväksyttävä se tosiasia, että lomakauden aikana vain harva venekunta pystyy kokoamaan toistuvasti nykyaikaisen köliveneen täysiveriseen ratakilpailuun vaadittavan 5-7 hengen kilpailumiehistön.

Toinen tosiasia, joka on hyväksyttävä, on se, että kilpailujen järjestämisen resurssit ovat hyvin rajalliset. Tästä syystä järjestettävien kilpailujen on voitava olla ääripäässään jopa niin yksinkertaisia, että lähtö- ja maalilinjat ovat kiinteitä ja kukin venekunta mittaa itse purjehdusaikansa. Toimitsijat huolehtivat silloin vain osallistujalistasta ja tulosten laskemisesta.

Huomatkaa, että PP/PÄM säilyttää edelleen Päijänteenmestaruus-statuksensa ja Päijännepurjehdukseen tämä kilpailukalenteri ei luonnollisestikaan vaikuta.

Näistä kilpailuista kolme viimeksimainittua on siis jo olemassa, tosin kaksi viimeistä ovat selkeästi ns. kerhotapahtumia. Tavoite olisi siis ko. seurojen suostumuksella markkinoida näitä kilpailuja aktiivisesti kaikille Päijänteen purjehtijoille.

Kaksi ensimmäistä tapahtumaa tulisi ko. seurojen mietittäviksi. Esimerkkinä ”heitettyyn” Ykskoivu-Kuhmoinen matkapurjehdukseen olisi mahdollisesti saatavissa järjestelyapua Kuhmoisten kunnalta tai sataman toimintoja operoivilta yrityksiltä.


Etelä-Päijänne ranking

Kun Etelä-Päijänteellä on purjehdusohjelmassa 5 kpl LYS matkapurjehduskilpailua on luontevaa luoda näistä ranking-kilpailu. Ranking-pisteiden laskennassa voidaan soveltaa suoraan esim. X99 liiton (viiden osakilpailun ranking) käyttämää chips-mallia.

Toimenpiteet

Mikäli ehdotetut toimenpiteet saavat seurojen hyväksynnän ja ehdotettuun toimintasuunnitelmaan voidaan sitoutua, tarvitaan seuraavat toimenpiteet:

Seurat (LPS, HeiPS, APS ja HVS) nimeävät kukin vastuu-/yhteyshenkilön ja toimittavat vastuuhenkilön yhteystiedot TePS:n kilpailupäällikölle.

TePS:n kilpailupäällikkö ottaa vastuulleen toiminnan koordinoimisen yhdessä seurojen nimeämien vastuuhenkilöiden kanssa.

Kukin seura vastaa oman purjehdustapahtumansa kehittämisestä ja järjestelyistä. Seura voi kuitenkin pyytää apua muilta seuroilta tapahtuman järjestelyissä silloin kun omat resurssit eivät riitä.

Jokainen seura on velvollinen tiedottamaan/markkinoimaan jäsenilleen jokaista (5 kpl) purjehdustapahtumaa.

TePS kilpailupäällikkö vastaa ranking-pisteiden laskemisesta saatuaan kilpailutulokset järjestäviltä seuroilta.

TePS tuottaa kilpailuohjelmasta ja ranking-kilpailusta kertovan ”julisteen” (A4, pdf-tiedosto), joka on TePS:n www-sivuilta tulostettavissa tapahtumien markkinointia varten (satamien ilmoitustaulut yms.) sekä linkitettävissä seurojen www-sivuille.

TePS laatii ja toimittaa kilpailuohjelmasta tiedotteen purjehdusta käsitteleville medioille.

Henrik von Bonsdorff,
kilpailupäällikkö
kilpailut@teps.fi
puh. 050 598 6734

 


Säännöt ja kilpailumuoto ovat muuten ennallaan, mutta spinnusäännön osalta palataan alkuperäiseen lys-sääntöön, eli saadaksesi lys-hyvityksen 0,03 ilman spinnua purjehtimisesta on sinun ilmoitettava siitä 72 tuntia ennen lähtöä.
Tarkempaa tietoa osakilpailuista löydät järjestävien seurojen nettisivuilta.

Kisaohjelma 2017
17.6  Kelventeenkierto (LPS)
1.7    Korea-Varpunen (HeiPS)
15.7  Päijätsalopurjehdus (TePS)
5.8    Pirttisaaren purjehdus (APS)
26.8  Punapään ympäripurjehdus (HVS)

Kesän 2017 kilpailutulokset
Kesän 2016 kilpailutulokset
Kesän 2015 kilpailutulokset
Kesän 2014 kilpailutulokset
Kesän 2013 kilpailutulokset
Kesän 2012 kilpailutulokset
Kesän 2011 kilpailutulokset