Tehin Pursiseura - jo 35 vuotta toimintaa
Päivitetty: 12.05.17, Klo 20:48 Jarmo Eulenberger

Katsastussäännöt

Vuodelle 2017 on tullut jälleen merkittäviä muutoksia. Katso tästä lisää. Katso myös katsastusinfo 2017/1 ja 2017/2.
Vuoden 2017 katsastussäännöt kokonaisuudessaan.

Mihin katsastusluokkaan katsastan

Veneen rakenne ja varustus sekä veneen purjehduksessa käytettävä vesialue määräävät sopivan katsastusluokan.

Katsastusluokat

Katsastettavat huviveneet jaetaan nykyisin neljään luokkaan, jotka on pyritty määrittelemään siten, että jokaiselle veneelle löytyy sopiva katsastusluokka. Luokkajaossa on otettu huomioon veneen pääasiallinen käyttöalue ja veneen soveltuvuus kyseiselle vesialueelle. Luokkajako noudattelee pääpiirteissään Huvivenedirektiivin määrittelemää jakoa erilaisiin suunnittelukategorioihin.

Perusajatuksena on, että tietyt suunnittelukriteerit täyttävä vene myös varustettaisiin suunnitellulla käyttöalueella vastaan tulevien olosuhteiden vaatimusten mukaisesti. Ennen huvivenedirektiivin voimaantuloa markkinoille tulleiden veneiden osalta joudutaan yleensä käyttämään harkintaa.

Katsastusluokka 1: Avomeri
Katsastusluokka 2: Rannikko
Katsastusluokka 3: Saaristo
Katsastusluokka 4: Suojaisat vesialueet

Hyvä valitsemassasi luokassa vaadittavien varusteuíden ruksilista löytyy täältä.

Sammutinvaatimukset muuttuvat

Ylimenokausi loppui 1.5.2008, joten muista tarkastaa ennen katsastusta veneesi palosammuttimen vaatimuksen mukaisuus.

 

Veneiden käsisammuttimet tulee tarkastaa vuosittain.

Tarkastusvelvollisuus koskee kaikkia veneitä, joissa on liekillä toimiva polttolaite, sisämoottori tai yli 25 kW perämoottori. Jos veneessä ei ole käyttökuntoista, tarkastettua sammutinta, veneilijälle voidaan määrätä rikesakko.

Käsisammutin tulee olla teholuokaltaan vähintään 8A 68B, joka vastaa huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/25/EY, ns. huvivenedirektiivi, vaatimuksia.
Huvivenedirektiivi

Kaasulaitteiden tarkastukset

Ohessa linkki TUKESin sivuilla tarkastuksia tekevistä liikkeistä.