Tehin Pursiseura - jo 35 vuotta toimintaa
Päivitetty: 11.05.17, Klo 17:45 Jarmo Eulenberger

Purjehdusohjeet 2017

Päijätsalo Purjehdus, PÄM-matkapurjehdus, EPR-osapurjehdus

1. Säännöt

1.1  Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusääntöjä 2017 – 2020.

1.2 H-vene ja avoimessa luokassa noudatetaan luokkasääntöjä (yksityyppiveneet). LYS-köliveneluokissa noudatetaan FinLYS-sääntöä.

2. Kilpailu

Kilpailuluokat ovat H-vene, avoin luokka sekä LYS-köliveneet, jaettuina kahteen luokkaan LYS 1 (1,15-) ja LYS 2 (-1,14). Luokkia voidaan tarvittaessa yhdistellä ja muuttaa.

3. Päijänteen mestaruus

Päijätsalon purjehdus muodostaa samalla Päijänteen mestaruuskilpailuun osallistuville kilpailun matkapurjehdusosuuden; kts. erillisiä purjehdusohjeita.

4. Tiedotukset kilpailijoille

Tiedotukset kilpailijoille laitetaan kilpailutoimiston ilmoitustaululle.

5. Muutokset

Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan ilmoitustaululle ennen klo 9.00 voimaantulopäivänään, lukuun ottamatta kilpailun aikataulun muutoksia, jotka pannaan ilmoitustaululle ennen klo 22.00 voimaantuloaan edeltävänä päivänä.

6. Kilpailun aikataulu

Kipparikokous, la klo 9.30
1. lähtöviesti (kaikki luokat) klo 11.00
Kilpailu päättyy viimeistään klo 18.00
Palkintojen jako Pinxinmäen laiturialueella.

7. Luokkien liput

Kaikki luokat "D"-lippu

8. Rata

8.1 Radan pituus on n. 22 mpk. Se kierretään myötä- tai vastapäivään. Lähtöalus ilmoittaa kiertosuunnan lippuviestillä, joka pannaan näkyville viimeistään ensimmäisen varoitusviestin yhteydessä. Vihreä lippu: myötäpäivään; Punainen lippu: vastapäivään.
8.2 Rata on merkitty oheiseen merikarttaan. Se lähtee Suopellon lahdelta, kiertää Tehinsilmän lounaispuolella olevan ristiviitan pohjoispuolelta, Punapään luodon eteläpuolelta - ja palaa Suopellon lahdelle.

9. Lähtö

9.1 Purjehdukset lähetetään kilpapurjehdussäännön 26 mukaan, siten että varoitusviesti annetaan 5 min. ennen lähtöä. Luokat lähetetään samaan aikaan
9.2 Lähtölinjan muodostaa lähtöaluksen masto, jossa on oranssinvärinen lippu, ja toisen pään oranssinvärinen poiju.

10. Palautukset

10.1 Yleisessä palautuksessa (sääntö 29.2) ensimmäinen korvausviiri nostetaan  ja annetaan kaksi äänimerkkiä. Kilpailijoiden huomion kiinnittämiseksi lähtölinjan päässä oleva merkkivene ajaa veneiden editse ensimmäinen korvausviiri nostettuna. Purjehdus lähetetään uudestaan (varoitusviesti)  minuutin päästä siitä, kun ensimmäinen korvausviiri on laskettu lautakunta-aluksella, ei merkkiveneellä.

10.2 Yksittäisessä palautuksessa (sääntö 29.1 ß huom!) lippu "X" nostetaan ja annetaan yksi äänimerkki, lippua pidetään nostettuna  kunnes viimeinenkin lähtöhetkellä lähtölinjan radan puolella ollut vene on korjannut rikkomuksensa sääntöjen 29.1 (lippu ”P”) ja 30.1 (lippu ”I”) mainitsemalla tavalla tai enintään 4 minuuttia lähtöviestistä.

10.3 Vene, joka on ollut lähtöhetkellä lähtölinjan radan puolella eikä korjaa palaamalla (OCS), katsotaan lähteneeksi, mutta sitä rangaistaan lisäämällä sen purjehdittuun aikaan 5%. Jos lähtölinjan ylitys on törkeä, kilpailulautakunta voi tehdä venettä vastaan protestin säännön 69 perusteella. Protestilautakunta voi kuitenkin niin harkitessaan rangaista venettä lievemmin kuin hylkäämällä purjehduksen (DSQ). Minimirangaistus on kuitenkin 5 %:n aikarangaistus.

11. Radan lyhentäminen

Kilpailulautakunta voi lyhentää rataa seuraavasti:

11.1 Maalilinja voidaan tuoda minne tahansa ensimmäisen reittipisteen jälkeen. Jos purjehditaan myötäpäivään, ensimmäinen reittipiste on Punapään luoto; jos purjehditaan vastapäivään, ensimmäinen reittipiste on karimerkki (ristiviitta) Tehinsilmän lounaispuolella.

11.2 Maalilinjan muuttaminen viestitään edellisellä reittipisteellä reittipisteen läheisyydessä olevasta järjestäjäveneestä näyttämällä C-lipulla ja antamalla toistuvaa äänimerkkiä.

11.3 Uusi maalilinja sijaitsee tämän reittipisteen ja seuraavan reittipisteen tai maalin välisellä janalla.

12. Maalilinja

Maalilinja sijaitsee Suopellon laivalaiturin edustalla ja sen muodostavat maalialuksen masto, jossa oranssin värinen lippu, ja toisessa päässä oleva oranssinvärinen poiju.

13. Enimmäisaika

Vene, joka ei ole tullut maaliin klo 18.00 mennessä, merkitään "ei maaliin tulleeksi" (DNF).

14. Protestit

14.1 Protestit on jätettävä kilpailulautakunnalle tunnin kuluessa viimeisen veneen maaliin tulosta.
14.2 Protestilautakunta aloittaa protestien käsittelyn viimeistään protestiajan päätyttyä

15. Tuloslaskenta

Korjattu LYS-aika lasketaan ”aikaa-ajalle” –tasoituksella.

16. Järjestäjän alukset

Kilpailulautakunnan alukset on merkitty valkoisella lipulla.
Huom! Kilpailun keskeyttämisestä tulee ilmoittaa välittömästi kilpailulautakunnalle tai puh.nro GSM 050-598 6734

PÄM-ratapurjehdukset

1. Säännöt

Kuten matkapurjehduksessa.

2. Kilpailuluokat

H-veneet ja LYS-luokat.

3. PÄM-kelpoisuus

Päijänteen mestaruuksista kilpailevat kaikki osanottajaveneet kotiseurastaan riippu­matta.

4. Tiedotukset kilpailijoille

Kuten matkapurjehduksessa

5. Muutokset purjehdusohjeisiin

Kuten matkapurjehduksessa

6. Kilpailun aikataulu

Kipparikokous la klo 9.30
1. purjehduksen varoitusviesti su klo 9.55, lähtöviesti klo 10.00
2. purjehdus välittömästi ensimmäisen päätyttyä

7. Luokkien liput

Kaikki luokat lähtevät samaan aikaan. Luokkalippuna on ”D”-lippu.

8. Kilpailualue

Kilpailualue on Päijätsalon edustalla Tehinselällä; kts. oheista merikarttaa.

9. Rata

Rata on kiertojärjestys: lähtö-2-1-2-1-2-maali. Se kierretään vastapäivään. Merkin 1 etäisyys merkistä 2 on noin 0,5-1 mpk, muutokset radan pituuteen eivät oikeuta hyvityspyyntöön.

10. Merkit

Merkit 1 ja 2 ovat oranssinvärisiä poijuja, joiden läpimitta on noin 1 m ja korkeus n. 2 m.

11. Lähtö

Kuten matkapurjehduksessa

12. Palautukset

Kuten matkapurjehduksessa

13. Radan muuttaminen lähdön jälkeen

13.1 Radan muutoksen viestittää muutetun rataosuuden aloittavan merkin lähellä sijoittu­nut kilpailulautakunnan alus, joka on nostanut viestilipun C ja antaa toistuvia äänimerkkejä. Radan muutos viestitetään ennen kuin johtava vene on aloittanut rataosuuden, vaikka merkkiä ei vielä olisi uudessa paikassaan.
13.2 Mitä tahansa merkkiä, joka tulee kierrettäväksi siirretyn merkin kiertämisen jälkeen, voidaan ilman erillistä viestitystä siirtää radan alkuperäisen muodon säilyttämiseksi.

14. Maalilinja

Maalilinja on maalialuksen maston, jossa on oranssin värinen lippu, ja vasemmassa päässä olevan merkin 1 välissä.

15. Enimmäisaika

Kummankin luokan ensimmäisenä maaliin tulevan veneen enimmäisaika on 3 tuntia. Tämän enimmiäisajan umpeutuessa purjehdus keskeytetään. Vene, joka ei tule maaliin 1 tunnin kuluessa luokan ensimmäisen veneen maaliintulosta, merkitään ei maaliin tulleeksi (DNF).

16. Protestit

Kuten matkapurjehduksessa

17. Pistelasku

17.1 Päijänteen mestaruuskilpailu koostuu Päijätsalon matkapurjehduksesta ja kahdesta ratapurjehduksesta, jotka kaikki lasketaan lopputulokseen. Matkapurjehduksen tulokset lasketaan tällöin vain ratapurjehdukseen osallistuville.
17.2 Kilpailussa käytetään sääntöjen Liitteen A mukaista sijalukujärjestelmää.
Jokainen purjehduksessa lähtenyt ja maaliin tullut vene, joka ei ole sen jälkeen luopunut kilpailusta tai saanut rangaistusta tai hyvitystä, saa pisteitä seuraavasti.
1. sija = pisteet 1
2. sija = pisteet 2
n. sija = pisteet n
Kaikki muut veneet (DNC, DNS, DNF, jne.) saavat sen maaliintulosijan pisteet joka on yhtä kuin kilpailuun ilmoittautuneiden veneiden luku yhdellä lisättynä.

18. Järjestäjän alukset

Kuten matkapurjehduksessa.

HUOM! KILPAILUN KESKEYTTÄMISESTÄ TULEE ILMOITTAA VÄLITTÖMÄSTI KILPAILULAUTAKUNNALLE TAI PUH.NRO GSM 050-598 6734